Bán vé xe lửa Sài Gòn(TPHCM) Phú Yên Quy Nhơn Quảng Ngãi Quảng Nam


Bán vé xe lửa Sài Gòn(TPHCM) Phú Yên Quy Nhơn Quang Ngãi Quang Nam

Bán vé xe lửa Sài Gòn đến Phú Yên

Giờ Tàu chạy: 6:00, 9:00, 11:55, 14:40, 19:30, 19:55, 22:00
Thời gian duy chuyển: 11 Giờ
Giá vé ghế ngồi cứng: 316.000 đ
Giá Vé ghế ngồi mềm: 398.000 đ
Giá vé gường nằm khoang 6:  631.000 đ
Giá vé gường nằm khoang 4: 698.000 đ

Giá vé tàu từ Phú Yên đi Sài Gòn

Giờ Tàu chạy: 6:22, 8:55, 16:28, 17:02, 18:01, 19:21, 20:14
Thời gian duy chuyển: 11 Giờ
Giá vé ghế ngồi cứng: 316.000 đ
Giá Vé ghế ngồi mềm: 398.000 đ
Giá vé gường nằm khoang 6:  631.000 đ
Giá vé gường nằm khoang 4: 698.000 đ

Giá vé tàu từ Sài Gòn đi Quy Nhơn:

Giờ Tàu chạy: 19:55
Thời gian duy chuyển: 11 Giờ
Giá vé ghế ngồi cứng: 320.000 đ
Giá Vé ghế ngồi mềm: 408.000 đ
Giá vé gường nằm khoang 6:  632.000 đ
Giá vé gường nằm khoang 4: 673.000 đ

Bán Vé tàu từ Quy Nhơn đi Sài Gòn

Giờ Tàu chạy: 14:35
Thời gian duy chuyển: 11 Giờ
Giá vé ghế ngồi cứng: 320.000 đ
Giá Vé ghế ngồi mềm: 408.000 đ
Giá vé gường nằm khoang 6:  631.000 đ
Giá vé gường nằm khoang 4: 698.000 đ

Bán vé tàu từ Sài Gòn đi Quảng Ngãi

Giờ Tàu chạy: 6:00, 9:00, 11:55, 14:40, 19:30, 19:55, 22:00
Thời gian duy chuyển: 11 Giờ
Giá vé ghế ngồi cứng: 316.000 đ
Giá Vé ghế ngồi mềm: 398.000 đ
Giá vé gường nằm khoang 6:  631.000 đ
Giá vé gường nằm khoang 4: 698.000 đ

 

Bình luận của bạn

vật liệu xử lý nước