Vé xe lửa Sài Gòn(TPHCM) Phan Thiết Tháp Chàm Nha Trang


Vé xe lửa Sài Gòn(TPHCM) Phan Thiết Tháp Chàm Nha Trang

Vé tàu lửa Sài Gòn đi Phan Thiết:

Thời Gian chạy Tàu: 3h40
THời Gian xuất bến:  6h40 - 10h17
Giá Vé: 250.000 vnđ/ghế ngồi mềm.

Vé Tàu Lửa Phan Thiết đi Sài Gòn: 

Thời Gian chạy Tàu: 3h40
THời Gian xuất bến:  13h15 - 17h00
Giá Vé: 250.000 vnđ/ghế ngồi mềm.

Vé Tàu Lửa Sài Gòn di Tháp Chàm

Thời Gian chạy Tàu: 6h00
THời Gian xuất bến:  6:00, 9:00, 11:55, 14:40,19:55, 20:30, 22:00
Giá Vé ngồi cứng: 220.000 đ
Giá Vé gồi mềm: 320.000 đ
Giá Vé Gường Nằm khoang 6 : 472.000 vnđ
Giá Vé gường nằm khoang 4 : 515.000 đ

Vé tàu lửa đi từ Tháp Chàm Sài Gòn:

Thời Gian chạy Tàu: 6h00
THời Gian xuất bến:  10:12, 12:44, 20:21, 21:15, 21:53, 22:32, 22:57
Giá Vé ngồi cứng: 220.000 đ
Giá Vé gồi mềm: 320.000 đ
Giá Vé Gường Nằm khoang 6 : 472.000 vnđ
Giá Vé gường nằm khoang 4 : 515.000 đ

Vé tàu hỏa Sài Gòn đi Nha trang: 

Thời Gian chạy Tàu: 7h00
THời Gian xuất bến: 6:00, 9:00, 11:55, 14:40,19:55, 20:30, 22:00
Giá Vé ngồi cứng: 230.000 đ
Giá Vé gồi mềm: 340.000 đ
Giá Vé Gường Nằm khoang 6 : 512.000 vnđ
Giá Vé gường nằm khoang 4 : 555.000 đ

Vé tàu Hỏa Nha Trang đi Sài Gòn

Thời Gian chạy Tàu: 7h00
THời Gian xuất bến: 8:36, 10:57, 18:42,19:25, 20:20, 20:52, 21:23, 22:12
Giá Vé ngồi cứng: 230.000 đ
Giá Vé gồi mềm: 340.000 đ
Giá Vé Gường Nằm khoang 6 : 512.000 vnđ
Giá Vé gường nằm khoang 4 : 555.000 đ

Lưu ý:

Khi book Vé quý khách chuẩn bị họ tên và số CMNN hay Số Passpore.
Cung cấp email hay Zalo để chuyển vé cho quý khách
Quý khách chuyển tiền vào tài Khoảng chỉ định.
Chúng tôi sẽ xuất vé ngay khi nhận tiền chuyển vào tài khoảng cho quý khách. 

Bình luận của bạn

vật liệu xử lý nước