Bảng giá cho thuê tàu chợ nổi xuất phát đi các điểm Cần ThơBảng giá cho thuê tàu chợ nổi xuất phát đi các điểm Cần Thơ

Giá vé đi trong ngày
Giá này chưa bao gồn thuế VAT.

TUYẾN THAM QUAN

MÃ CODE

Nhóm khách

 

01 - 09

10 - 19

20 - 30

31 - 45

 

Ninh Kiều - Chợ Nổi Cái Răng

HT- CNCR

  450,000

 500,000

 550,000

    750,000

 

(chương trình 3 giờ)

 

Ninh Kiều - Chợ Nổi Cái Răng - VTC Ba Cống ( chương trình 3 giờ)

HT- CRBC

  550000

 6000,000

 750,000

    950,000

 
 

Ninh Kiếu - Chợ Nổi Cái Răng - Lò hủ Tiếu  (chương trình 3 giờ)

HT-CRHT

  500,000

 650,000

 750,000

    850,000

 
 

Ninh Kiều - CN Cái Răng- CN Phong Điền hoặc Ninh Kiều CN Cái Răng - KDL MỸ Khánh (chương trình 4 giờ)

HT-CRPĐ

  750,000

 850,000

 950,000

 1,150,000

 

HT-CRMK

 

Chợ Nổi Cái Răng- Lò Hủ Tiếu- Cù Lao Mây

 

 liên hệ

 liên hệ

 liên hệ

 liên hệ

 

Bình luận của bạn

vật liệu xử lý nước