Cho Thuê Xe Tham Quan Tại Campuchia


 Cho Thuê Xe Tham Quan Tại Campuchia

Hiện nay chúng tôi chuyên cho thuê các loại xe du lịch đời mới theo yêu cầu quý khách. Chúng tôi có cho thuê xe từ dòng bình dân đến xe cao cấp. Quý khách có nhu cầu có thể liên hệ đi ngay bất cứ ngày nào. Các dòng xe 4 chỗ Camry, For Spot, Luxu . Các dòng xe 7 chỗ như Luxus, Camry , Toyota, For, Land Curust... Dòng xe 9 - 15 chỗ như For, Mec Printer, Giang, Huynh Dai,.. Dòng xe từ 29 - 45 chỗ Huynh Dai, Univer, Giang, Kia...

Xe thực hiện các tuyến đi với giá cả Phải chăng:

4 Chỗ Tham quan Thắng cảnh campuchia

Dón Trả sân bay 60$

Tham Quan Angkor 1 ngày: 75$

Tham Quang Angkor Wat 2 Ngày : 150$

Tham Quan Siêm Riệp Angkor 3 ngày : 235$

Tham quan Sien Riệp Angkor 4 Ngày : 350$

Tham Quan - Núi Kulen 1 ngày : 85$

Tham quan Núi Kulen Sông Ngàn Linga: 2 Ngày: 170$

Tham Quan Phnom Penh 1 ngày: 75$

Tham Quan Phnom Penh 2 ngày : 150$

Tham Quan Siêm Riệp Phnom Penh 2 ngày 1 đêm: 190$

Tham Quan Siêm Riệp Phnom Penh 3 Ngày 2 Đêm: 255$

Tham Quan Siêm Riệp Phnom Penh 4 Ngày 3 đêm : 340$

Xe 7 Chỗ Tham quan Thắng cảnh campuchia

Dón Trả sân bay 85$

Tham Quan Angkor 1 ngày: 95$

Tham Quang Angkor Wat 2 Ngày : 190$

Tham Quan Siêm Riệp Angkor 3 ngày : 255$

Tham quan Sien Riệp Angkor 4 Ngày : 340$

Tham Quan - Núi Kulen 1 ngày : 135$

Tham quan Núi Kulen Sông Ngàn Linga: 2 Ngày: 235$

Tham Quan Phnom Penh 1 ngày: 95$

Tham Quan Phnom Penh 2 ngày : 190$

Tham Quan Siêm Riệp Phnom Penh 2 ngày 1 đêm: 255$

Tham Quan Siêm Riệp Phnom Penh 3 Ngày 2 Đêm: 325$

Tham Quan Siêm Riệp Phnom Penh 4 Ngày 3 đêm : 425$

Xe 16 Chỗ Tham quan Thắng cảnh campuchia

Dón Trả sân bay 115 $

Tham Quan Angkor 1 ngày: 125$

Tham Quang Angkor Wat 2 Ngày : 210$

Tham Quan Siêm Riệp Angkor 3 ngày : 275$

Tham quan Sien Riệp Angkor 4 Ngày : 380$

Tham Quan - Núi Kulen 1 ngày : 165$

Tham quan Núi Kulen Sông Ngàn Linga: 2 Ngày: 285$

Tham Quan Phnom Penh 1 ngày: 95$

Tham Quan Phnom Penh 2 ngày : 190$

Tham Quan Siêm Riệp Phnom Penh 2 ngày 1 đêm: 232$

Tham Quan Siêm Riệp Phnom Penh 3 Ngày 2 Đêm: 345$

Tham Quan Siêm Riệp Phnom Penh 4 Ngày 3 đêm : 450$ 

Xe 29  Chỗ Tham quan Thắng cảnh campuchia

Dón Trả sân bay 150 $

Tham Quan Angkor 1 ngày: 185$

Tham Quang Angkor Wat 2 Ngày : 275$

Tham Quan Siêm Riệp Angkor 3 ngày : 335$

Tham quan Sien Riệp Angkor 4 Ngày : 485$

Tham Quan - Núi Kulen 1 ngày : 185$

Tham quan Núi Kulen Sông Ngàn Linga: 2 Ngày: 290$

Tham Quan Phnom Penh 1 ngày: 185$

Tham Quan Phnom Penh 2 ngày : 285$

Tham Quan Siêm Riệp Phnom Penh 2 ngày 1 đêm: 315$

Tham Quan Siêm Riệp Phnom Penh 3 Ngày 2 Đêm: 565$

Tham Quan Siêm Riệp Phnom Penh 4 Ngày 3 đêm : 685$ 

45 Chỗ Tham quan Thắng cảnh campuchia

Dón Trả sân bay 268$

Tham Quan Angkor 1 ngày: 289$

Tham Quang Angkor Wat 2 Ngày : 355$

Tham Quan Siêm Riệp Angkor 3 ngày : 489$

Tham quan Sien Riệp Angkor 4 Ngày : 599$

Tham Quan - Núi Kulen 1 ngày : 285$

Tham quan Núi Kulen Sông Ngàn Linga: 2 Ngày: 345$

Tham Quan Phnom Penh 1 ngày: 285$

Tham Quan Phnom Penh 2 ngày : 399$

Tham Quan Siêm Riệp Phnom Penh 2 ngày 1 đêm: 580$

Tham Quan Siêm Riệp Phnom Penh 3 Ngày 2 Đêm: 685$

Tham Quan Siêm Riệp Phnom Penh 4 Ngày 3 đêm : 780$

 

 

 

 

 

Bình luận của bạn

vật liệu xử lý nước